Które nawiewniki automatyczne są najlepsze? Drukuj Email

 

Nawiewniki są na rynkach zachodnich towarem masowym sprzedawanym w milionach sztuk rocznie. Stawia się przed nimi coraz wyższe wymagania dotyczące parametrów użytkowych szczególnie mających wpływ na oszczędność energii i komfort użytkowania. W opinii fachowców i użytkowników największe nadzieje wiąże się z nawiewnikami sterowanymi różnicą ciśnień. One też zdobywają dominującą pozycję na rynku. Nawiewniki sterowane wilgotnością względną u jednych budzą wątpliwości, inni uważają je za bardzo dobre. Nawiewniki sterowane temperaturą w zasadzie poza Szwecją nie są rozpowszechnione. Spróbujmy wyjaśnić dlaczego tak jest krótko charakteryzując poszczególne rozwiązania.

NAWIEWNIKI STEROWANE RÓŻNICĄ CIŚNIEŃ

Główne zalety:

  • duża energooszczędność (sięgająca 50% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań - przy optymalnej charakterystyce przepływowej) wynikająca ze "stabilizowania" wielkości przepływu powietrza niezależnie od siły wiatru i temperatury na zewnątrz. Energooszczędność ta odbija się bezpośrednio na istotnym obniżeniu kosztów ogrzewania pomieszczeń.
  • brak ograniczeń zastosowania; nawiewniki sterowane różnicą ciśnień działają prawidłowo we wszystkich rodzajach konstrukcji budynków, wszystkich klimatach przez cały rok, mogą być również stosowane w pomieszczeniach, gdzie używa się otwartego płomienia (np. kuchnie gazowe, bojlery gazowe, gazowe piece centralnego ogrzewania).
  • zastosowane do systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej, stanowią dodatkowo nieodzowny element automatycznej regulacji tego systemu. Samoczynnie wyrównują wydajność wentylacji na różnych piętrach budynku, oraz utrzymują to zrównoważenie niezależnie od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Działają analogicznie do zaworów termostatycznych w instalacjach centralnego ogrzewania.
  • prosta i niezawodna konstrukcja, która ma odbicie w ich cenie
  • urządzenia te działają samoczynnie, nie wymagają obsługi ani jakiegokolwiek zasilania.


Warto dodać, że zalety koncepcji sterowania nawiewnikami opartej na zasadzie różnicy ciśnień, zostały potwierdzone wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych opartych o tę ideę, przez większość liczących się na świecie producentów nawiewników.

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

Teoretycznie idea higrosterowania jest atrakcyjna, bowiem pozwala powiązać wydajność wentylacji z aktualnymi potrzebami (nie ma nikogo w pomieszczeniu - nawiewnik zamknięty, po wejściu jednej lub kilku osób otwiera się, ponieważ wyczuwa zmianę poziomu wilgotności względnej). W praktyce pojawia się jednak kilka wątpliwości.

  • Aby nawiewnik działał (tzn. zmieniał stopień otwarcia), musi zmieniać się poziom wilgotności w pomieszczeniu. W budynku o tradycyjnej konstrukcji chwilowe wzrosty poziomu wilgoci (czy też spadki), są w dużym stopniu niwelowane, przez bufor wilgoci, jakim są ściany budynku. W związku z tym budzi się wątpliwość czy aby nawiewnik higrosterowany w takich warunkach nie pracuje statycznie, podobnie jak nawiewniki o stałym przekroju przelotu?
  • Ze względu na prostotę konstrukcji, czujniki wilgoci nawiewnika higrosterowanego, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wlotu powietrza zewnętrznego "omiatającego" nawiewnik. Czy zatem ich reakcje nie są częściowo spowodowane wilgotnością powietrza zewnętrznego a nie tylko wilgotnością powietrza w pomieszczeniu?
  • Aby wspomóc działanie systemu, niektórzy producenci stosują higrosterowane kratki na kanale wywiewnym. Z kolei zainstalowanie takiej kratki budzi wątpliwości dozoru kominiarskiego.
  • Czujniki wilgoci, wbudowane w nawiewnikach, umieszczone są na oknach w pokojach, zatem z dala od głównych źródeł wilgoci - kuchni i łazienki. Uruchomienie wentylacji nastąpi, kiedy wilgoć ta dotrze do nawiewników. Czy aby wcześniej nie dojdzie do zawilgocenia całego mieszkania?
  • Zastosowanie nawiewników higrostrowanych w mieszkaniach, gdzie używa się otwartego płomienia (piecyki gazowe, bojlery gazowe, kotły c.o.) stwarza możliwość ich zamknięcia a tym samym odcięcia dopływu tlenu niezbędnego do spalania gazu. Czy dopuszczalnym jest uzależnienie dostępu tlenu do spalania od poziomu wilgoci?


NAWIEWNIKI STEROWANE TEMPERATURĄ NAWIEWANEGO POWIETRZA

Urządzenia te posiadają dwie zasadnicze wady w porównaniu z nawiewnikami sterowanymi różnicą ciśnień. Nie reagują na podmuchy wiatru - w konsekwencji w mniejszym stopniu oszczędzają energię zużywaną na ogrzewanie pomieszczeń. Nie mogą również pełnić funkcji "automatycznych regulatorów" w systemach wentylacji mechanicznej wywiewnej.