Ile potrzebuję nawiewników powietrza? Drukuj Email

 

Liczba nawiewników powinna być dobrana zależnie od ich wydajności w taki sposób aby wymiana powietrza w wentylowanych pomieszczeniach była zgodna z Polską Normą PN-83/B-03430 ze zmianami Pr PN-B-03430/Az3. Oznacza to w większości przypadków jeden nawiewnik na pomieszczenie włączając kuchnię i łazienkę.